Hello world!

สวัสดีชาวโลก! เว็ปไซต์นี้เป็นเว็ปเดียวที่รวบรวมของฝากจากนักกอล์ฟในทุกๆมิติ อาทิเช่น ข้อมูลสนามกอล์ฟในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทย และยังรวมถึงข้อมูลสนามกอล์ฟของประเทศต่างๆในอาเซียน ซึ่งคุณสามารถค้นหาได้เพียงที่นี่ที่เดียว นอกจากนี้ยังได้รวบรวมกิจกรรมต่างๆในการท่องเที่ยวในบริเวณโดยรอบสนามกอล์ฟ ซึ่งเรานำมาเก็บรวบรวมไว้ให้ เพราะนอกจากที่เราจะสนุกกับกีฬากอล์ฟของโปรดของพวกเราแล้ว ตลอดทริปการเดินทางนั้น เรายังได้ชื่นชมธรรมชาติ จุดชมวิวต่างๆ ที่สำคัญขาดไม่ได้คือ สินค้าพื้นเมืองและของฝากจากนักกอล์ฟในจังหวัดที่คุณไปเยือน Continue reading “Hello world!”